Opmerking

19. Universität Düsseldorf - afd. Kinderpsychiatrie

 Dschero Khan Chen Tao Tze: Wichtiges Dokument

傑洛汗陳道子    重要文獻

Analyse van kinderpsychiater Dschero Khan 

Als kinder psychiater merkt Dschero Khan dat de Europese jeugd tussen 10 en 15jaar, leidt aan media stress. Ze kunnen niet meer buiten hun mobiele (computer) telefoon of hun MP3 spelers. Dit lijdt tot storenisen in hun gedrag en in hun geest. Dit worden later allemaal flegmatische geesten die niet meer zelf kunnen beslissen en dit leidt tot onzelfstandig gedrag en makkelijk te manipuleren. Het worden later allemaal ja knikkers. Dit is in de psychiatrie nog niet goed onderzocht. Wanneer Dschero Khan naar zijn Kempo organisatie gaat om daar les te geven aan kinderen, merkt Dschero Khan een heel groot verschil tussen de kinderen van nu en de kinderen van 20jaar geleden. Bij de kinderen van nu is: Hun eigen wil weg, Hun eigen ik karakter is weg. - Hun doorzettingsvermogen is weg. - Hun eerbied voor naasten, ouderen en andermans goederen is weg. Het is allemaal IKKE IKKE IKKE geworden, zeer egoïstisch. Ze kunnen ook niet meer goed luisteren en nadenken, ze hebben geen discipline, en verantwoordelijkheids gevoel meer. Je kunt al spreken van een algemeen neurotisch gedrag. En direct na de les moeten ze weer verslaafd naar hun mobieltjes toe. En vergeet niet: deze kinderen worden onze toekomstige maatschappij... En wat gebeurt er als deze kinderen weer allemaal kinderen krijgen? Dan hebben we een maatschappij vol met gekken. Wanneer je door de maatschappij als gek wordt verklaard dan ben je gek, maar als de hele maatschappij gek is, dan wordt dit als normaal verklaard. Dus onze toekomst is een gekke maar normale wereld. De meeste mensen hebben het niet door maar dit is nu al aan de gang.

DIGITALE  DEMENTIE

Wat wij vroeger gedaan hebben met onze hersenen, wordt nu gedaan door computers.

Daardoor wordt de mens steeds dommer, dikker en agressiever.

Synapsen in de hersenen verbinden neuronen (zenuwcellen) en zorgen voor belangrijke functies, zoals leren, onthouden, logisch denken, verbeelding, creativiteit, emotie en geheugen.

Door al in jonge jaren met computers te werken en de daardoor meest eenzijdige stimulans van de zenuwcellen, gaan deze steeds meer en sneller afsterven en bovengenoemde functies gaan grotendeels verloren.

Wij sturen af op een maatschappij van robots,  die neurologen en psychologen al “Digitale Dementie” noemen, en ik noem het “Collectieve Domheid” – mensen die niet meer op de gebruikelijke wijze met elkaar kunnen communiceren.

Een start hebben wij al gemaakt en binnen twee generaties vanaf nu is de “nieuwe mens” klaar!

Gelukkig ben ik al op leeftijd en hoeft niet langer om te gaan met deze robots!  

De antropoloog, psychiater en oer-taoïst

Dschero Khan  

universiteit dusseldorf