Opmerking

25. Economie en mensenrechten

 

Mongoolse economie, anno 2012

Mongolië is het rijkste land van de wereld aan het worden, de economie steeg vorig jaar met 17% en dit jaar met 20%. Nergens groeit de economie zo hard als in Mongolië. We hebben de grootste bodem schatten van de wereld in Mongolië liggen. De mijnbouw in Mongolië staat op het punt om astronomische hoogtes te bereiken. Op papier zijn alle 2,4 miljoen Mongolen die er wonen allen al miljonairs. Naar schatting van de Mongoolse regering is de mijnbouw 2.700 miljard dollar waard. Volgens Dschero Khan het dubbele, er zit in Mongolië naar Dschero Khan's schatting voor 5.000 miljard aan bodem schatten. Mongolië is ongeveer 4x zo groot als Frankrijk en er wonen slechts 2,5 miljoen mensen. Wij moeten in Mongolië alleen oppassen voor de buitenlandse graaiers.  Eerst veroverde Mongolië de wereld met Gengis Kha-Khan, nu veroverd Mongolië de wereld met zijn bodemschatten. Op de website van de Amerikaanse CIA kunt u het een en ander terug lezen. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mg.html

Gezegde van Dschero Khan:"Alles wat arm is wordt rijk, en alles wat rijk is wordt arm".

Dit was de voorspelling van Dschero Khan gedaan al in 1991 aan zijn volk

En let op, hij krijgt weer gelijk!

mongools tgrg voorkant mongoolse tgrg achterkant

De afbeelding van het nieuw gedrukt geld van Mongolië, de Tögrög of tugrik, waarschijnlijk het waardelooste geld op aarde. Maar toch kun je met 10 van deze briefjes een hele boel dingen kopen in Mongolië.

De handel met het buitenland (inkoop en verkoop) wordt met de Amerikaanse dollar verhandeld. En dat gaat heel goed samen.  

De €uro zorgt voor de ondergang van

Europa

Die arme mevrouw Merkel krijgt weer overal de schuld van. En de meeste landen mogen haar niet. Maar men vergeet een ding; Als de Duitse economie valt, valt heel Europa. Tot nu toe betaald Duitsland nog steeds het meest.

Lubbers en Kohl wilden zichzelf op een eeuwig voetstuk zetten. Ze vonden de Euro uit. Twee intelligente domme figuren hebben dit door gezet.

Als je intelligent bent wil nog niet zeggen dat je wijs bent.

En nu zitten wij met de gebakken peren. Griekenland, Italie, Spanje, Portugal ze hebben allen totaal andere levenswijzen als ons West Europeanen. Vergeet niet dat deze culturen 500 jaar beïnvloed zijn door de Moren. En dat gaat er niet zo maar 1,2,3 uit. Deze Arabieren hebben zelfs het alfabet van A, B, C.... in Europa ingevoerd. Wij West Europeanen spreken over corrupte regeringen, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Hun denkwijze leeft nog altijd in de oude tijd. Van ruil handel: voort wat, hoort wat. Wat bij ons als steekpenningen betitelen wordt en dus als corruptie geldt. Maar zo ging het vroeger bij ons ook. Dit geldt voor hun als normaal, zo is hun gemeenschap en economie opgebouwd. Door het hete klimaat gaat daar alles langzamer. En ze werken daar ongeveer 3 uur per dag minder door hun lange Siësta's. Daarom is hun ritme daar anders, hun sexleven daar anders, hun levenswijze is daar anders, hun mentaliteit is daar anders, hun productiviteit is daar lager, en hun belastingstelsel is daar anders. En met deze mentaliteit, cultuur en traditie kun je van een zuiderling niet verwachten dat hij 360° draaien gaat zodat hij in de pas van Brussel loopt. Dit is de domste gedachten gang van de West Europeër. Ze willen al deze culturen in één corset persen en dat gaat nu eenmaal niet. Het zijn hele oude culturen met hele oude tradities waar ze trots op zijn. De Aziatische wereld wilde 20 jaar geleden van Azië, een Aziëpack maken, maar daar zijn ze snel van afgestapt. De Chinezen gingen de volksculturen bestuderen en kwamen tot de conclusie dat dit tot een grote mislukking zou leiden. Daarom hebben ze ook het Westen afgeraden om de Euro in te voeren. Dschero Khan heeft Lubbers zelfs een persoonlijke brief geschreven om de Euro niet in te voeren. Maar omdat ze niet wilde luisteren zitten we nu mooi in de stront, op zijn Hollands gezegt. Waarom doen wij niet als de Aziaten? De handel in US dollars en de eigen valuta behouden. Zo kunnen we in Europa de Euro voor de handel gebruiken en onze eigen valuta behouden.

Eigenlijk is Brussel een hele grote Satan over Europa, die het vertrouwen van de mensen heeft gebruikt om een Europese munt in te voeren en vervolgens kapot heeft laten gaan. Wat niet alleen financiele gevolgen heeft maar ook psychisch grote ellende heeft gebracht. Uit deze ellende zullen weer heel veel ziektes ontstaan.

Het zorgeloze leven wat veel mensen en gezinnen hadden, waar het geluk van uitstraalde is omgeslagen omdat ze de touwtjes simpel weg niet meer aan elkaar geknoopt krijgen. Het trekt veel gelukkige gezinnen uitelkaar. Veel mensen hebben hiervan al grote trauma's en zijn hiervan  psychisch ziek geworden. Dit heeft de Euro teweeg gebracht. Dit is net zo erg als oorlog.

POLITIEK GESTUNTEL IN BRUSSEL

Recentelijk ben ik 3 keer naar het parlement in Brussel geweest. Daar schrok ik me kapot van de leegte tijdens de vergaderingen (parlementaire conferenties), hier horen ALLE parlementariers aanwezig te zijn. (Net als de ministers in Nederland in de kamer aanwezig moeten zijn tijdens vergaderingen). Er zat maar een handje vol. En als je tijdens deze conferenties niet aanwezig bent kun je je werk dus ook niet naar behoren uitvoeren. Maar wel elke maand 12.000 euro incasseren en dat belastingvrij. Met heel veel vrije dagen die gewoon worden door betaald. Crisis of geen crisis ze zorgen goed voor zichzelf. Het is gevaarlijk dat de politieke regeringen van Europa zich zo afhankelijk opstellen ten opzichte van Brussel. Terwijl het daar niet goed loopt.

Moeten wij daar naar luisteren?

Een wijze Chinees spreuk:

Is het huis in orde, dan is de straat in orde. Is de straat in orde, dan is het dorp in orde. Is het dorp in orde dan is de stad in orde. Is de stad in orde, dan is het land in orde. Is het land in orde, dan is de Koning in orde. En als de Koning niet in orde is dan is niets in orde. En dit geldt ook voor Brussel.

Het ergste is dat de Nederlandse Regering door hun rechtssysteem gehoor moet geven aan de beslissingen van Brussel. In Nederland wordt namelijk het Internationaal Recht boven het Nationaal Recht geplaatst. Zo wordt ook de Nederlandse Grondwet ondergeschikt gemaakt aan het Europese Recht. Dat is in Duitsland niet mogelijk. Duitsland heeft uit zijn geschiedenis geleerd. Door het introduceren van het Bundesverfassungsgericht werd voorkomen dat ooit nog een keer in Duitsland een totalitaire staat met een totalitaire heerser zou kunnen ontstaan. Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe waakt over de naleving van de Duitse Grondwet. Zo staat in Duitsland Nationaal Recht altijd boven Internationaal en/of Europees Recht. De uitspraken van het Bundesverfassungsgericht zijn onaantastbaar en moeten van alle staatsorganen gerespecteerd en nageleefd worden. Zo is het begrenzen van de staatsmacht een duidelijk teken van een rechtsstaat.

Is Nederland dan ook nog een rechtsstaat - misschien in een andere vorm – zij laten zich tot op zekere hoogte “de wet voorschrijven”.

WATER IS EEN MENSENRECHT EN GEEN HANDELSWAAR!

Het betreft niet mij alleen persoonlijk, het gaat ons allen iets aan!

Water is leven! De vrije toegang tot het water is door de VN tot een mensenrecht verklaard .

Hier mag nooit ruimte voor speculaties en profijtgier ontstaan.

Maar, wat als de prijs voor water dermate omhoog gaat dat veel mensen zich het drinkwater niet meer kunnen permitteren? Dat kan het gevolg van “privatisering” van het water zijn!

Enkele dagen geleden moesten wij vanuit Brussel vernemen dat de EU-Commissie groen licht heeft gegeven voor de privatisering van ons drinkwater. Dat betekent voor heel Europa een overwinning voor de multinationale concerns die jaren lang voor de privatisering van het handelen met drinkwater gevochten hebben.

Het besluit van de EU-Commissie is ongelofelijk en absoluut onacceptabel gelet op de bijzonder slechte ervaringen in landen die reeds met de privatisering van drinkwater geconfronteerd werden.

Veel burgerverzetsgroepen tegen de privatisering van drinkwater zijn intussen opgericht om deze vorm van onderdrukking en uitbuiting van de mens te stoppen.

Nemen wij als voorbeeld de bevolking van Parijs die nu sinds ruim 30 jaar uiterst slechte ervaringen met deze privatisering heeft. De firma Veolia is toonaangevend op dit terrein! Veolia is hierdoor stinkend rijk geworden en de bevolking door steeds meer lastenverhoging op de drinkwatervoorziening steeds armer, en dat bij een steeds slechter wordende drinkwaterkwaliteit.

Gedeeltelijk zijn de waterbuizen verrot en vervuilt het drinkwater hierdoor. Als tegenmaatregel wordt steeds meer chloor, een van de grootste milieuvervuilers en bovendien kankerverwekkend, toegevoegd om op een goedkope manier de bacteriën in het water te doden en de hygiëne enigszins op peil te houden.

Zolang de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor de verzorging met drinkwater was heersten prioriteiten voor de volksgezondheid, milieubescherming en onderhoud aan het buizen- en kanalisatiesysteem.

De privatisering echter heeft ertoe geleid dat het buizen- en kanalisatiesysteem na jaren zich in een desolate toestand bevindt en de volksgezondheid niet meer relevant is. De uitbater van het drinkwater is alleen nog maar in een zo groot mogelijk rendement voor zijn bedrijf geïnteresseerd.

Het Parijse burgerverzet is er gelukkig in geslaagd om de privatisering van het drinkwater te beëindigen. Mede dankzij een besluitvaardige en meedenkende burgemeester.

Natuurlijk moet men zich afvragen wat burgemeesters ertoe brengt om privatisering toe te staan.

Is het stomheid, ignorant gedrag of is het geld dat hier een rol speelt, ruikt het naar corruptie?

Wij weten dat de lokale overheden tot over de oren in de schulden steken, dus worden zij met veel geld, dat zij zo genaamd als gift mogen ontvangen, voor de privatisering warm gemaakt. Zij kunnen op deze manier hun uitgaventekorten in orde brengen en vergeten erbij dat het niet om een cadeau gaat maar om kredieten welke de burgers via de lokale lasten terug moeten betalen. En dat niet één keer, maar twee en drie keer.

Bedrijven, zoals Veolia, hebben zich in de loop der jaren niet alleen op de handel met water geconcentreerd, maar hebben hun vingers in bijna alle dingen van het openbare leven. Denk hierbij aan openbaar vervoer, de politiek, de wetenschappen (ze hebben leerstoelen aan universiteiten) en nog veel meer. En natuurlijk hebben zij een net van lobbyisten bij de EU.

Deze bedrijven verzinnen de raarste constructies om hun doelen te bereiken en de hiervoor nodige personen te lokken en van zich afhankelijk te maken. Zij noemen het trouwens ook niet “privatisering” maar PPP – Private Public Partnerships, wat op zich hetzelfde is.

De algehele omvang van de watermarkt binnen de EU wordt overigens door experts op een driecijferig miljardenbedrag geschat.

Landen als Griekenland en Portugal hebben geld nodig en worden daarom door de “Troika”in Brussel gedwongen om hun waterbedrijven te verkopen.

Maar ook daar wordt intussen het burgerverzet steeds actiever en dat geldt ook voor Latijn-Amerikaanse landen, Afrikaanse landen en voor de VS. Overigens met steeds groter wordend succes.

De EU-Commissie heeft zich weer eens tegen de wil van de bevolking gekeerd. In plaats daarvan laat zij zich door groepen van zogenaamde experts adviseren, die grotendeels uit vertegenwoordigers van de waterindustrie en de aanverwante industriesectoren bestaan.

Wie vindt het nu nog verwonderlijk dat de EU-Commissie de deuren heeft open gezet voor de privatisering met alle gevolgen van dien?!

Nederland heeft in zijn grondwet de privatisering van drinkwater verboden en denkt hiermee aan de veilige kant te staan. Maar al dikwijls is duidelijk geworden dat ook Nederland zich tot slaaf van de EU heeft gemaakt.

Privatisering tegen te houden of te beëindigen is tot heden alleen burgerverzetsgroepen met succes gelukt.

Hulp van de politiek was daarbij niet te vinden en dat zal ook in de toekomst zo zijn.

Burgers, sta op en vecht tegen de privatisering van drinkwater, voordat het te laat is!!

Prins Dschero Khan