Opmerking

99. Het universum is vergankelijk

Alles op deze aarde is vergankelijk, zelfs ons universum is vergankelijk, maar tegelijkertijd niet vergankelijk. Alles is komen en gaan. Culturen worden geboren en culturen verdwijnen. Zo lang er mensen zijn is deze wetmatigheid al aan de gang. Daarom heet dit ook geschiedenis. De geschiedenis leert ons het komen en gaan van culturen. Binnenkort is Europa aan de beurt. Dit komt door de vergrijzing. We hebben hier in Europa een hele grote welvaart gekend. En we gaan weer terug naar hele grote werkeloosheid. Waar economieën ten onder gaan, gaan mensen ook ten onder. Mensen raken weer ondervoed, de gezondheidszorg wordt slechter en dan komen er weer epedemieën. Zo staat binnenkort TBC weer aan de deur en aan de resistente (ziekenhuis) bacteriën zijn al heel veel mensen in Europa gestorven. Alleen hier in Nederland sterven elke jaar 20.000 tot 40.000 mensen in ziekenhuizen aan mislukte operaties, met andere woorden als je de operatiekamer in gaat wil het niet zeggen dat je er levend uit komt. Deze dilettantisme vindt je in alle standen en lagen. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook regeringen, banksystemen, en de in de hele Europese maatschappij. De levensstructuur is niet meer in orde, het levenspatroon is een grote gaos, niets functioneerd meer. De menselijke gemeenschap is verstoord. De burger ongehoorzaamheid wordt groter, de mensen verruwen en gedragen zich dan als beesten. Er komt meer moord en doodslag. Iedereen verdedigt zijn eigen huisje, boompje, beestje. De wapenhandel is dan niet meer te houden. Regeringen maken steeds meer wetten en wetten en wetten en zo verarmt het volk. Het eten wordt steeds duurder, de mensen verarmen. Mensen geloven niet meer in politieke partijen. Regeringen, justitie en politie functioneren dan niet meer ... Etc etc. etc. Kijk naar de landen om ons heen, het gaat slechter en slechter en zo meteen zijn wij aan de beurt en dan is het te laat. Degene die heel goed observeert ziet duidelijk wanneer we 10jaar verder zijn, dat er een hele grote verandering plaats gaat vinden in deze maatschappij, laat staan over honderd jaar. En wat gebeurt er over 500jaar? Dan is het klimaat zo veranderd dat vele culturen in Europa weggevaagd zijn. Ook dit is een natuurwet. Ook dit is normaal. Zo zit onze aarde nou eenmaal in elkaar: een grote kruitvat. Mensen denken dat er democratie is maar nergens op deze wereld is er ware democratatie, alles is window dressing (camouflage) van de echte macht.

Zij die zien, weten dit.
Zij die niet zien, zijn blind en blinden zien niets.
Mensen: leef van dag tot dag. Wees tevreden. Blijf diep ademen en geniet van iedere dag. Het leven is erg kort. Ik ben geen leraar van de mensen, ik heb de mensen al heel lang geobserveerd en zie zijn gangen en daden. Door het lange obseveren weet ik werkelijk wat een mens is.

Ik ben er echt niet kapot van, slechter als dieren.

Alle dogma's zijn verwerpelijk


De Christelijke Bijbel is een Romeins verhaal met Politieke gronden om de maatschappij te besturen en te manipuleren.
De bijbel is een Astrologisch boekwerk en met veel fantasie op menselijke figuren en maatschappij overgebracht.
In het menselijke leven is NU het belangrijkste, het NU is het NU het bewust zijn. Niet het verleden niet de toekomst. Wachten op de dood is een grote kwelling voor ons mensen, het brengt veel angsten met zich mee. Daarom hebben veel mensen een god nodig en een HEMEL om zich geborgen te voelen als ze denken aan wat er gebeuren gaat na de dood. Terwijl dood, dood is. Net zoals nu, nu is. Alle dogma's op aarde zijn technieken en tactieken om met leugens de mensheid te onderdrukken. Alle geestelijke leiders op aarde zijn ook maar gewone geesten die mensen heten (primaten), met alle fouten van het mens zijn. Een Übermens met goddelijk inzicht bestaat niet, ze kunnen nooit de geestelijke krachten bezitten van de hele universele kracht bron, zelfs niet nabootsen. Alles is onderhevig aan verandering, nergens is er een rustpunt. De ware werkelijkheid bestaat niet. Alles wat goed is kan zo verkeerd zijn en alles wat verkeerd is kan zo weer goed zijn. Alle religies zijn de grootste onzin die de menselijke geest ooit heeft uitgevonden of bedacht. Religie praat heel veel over liefde, wat ons allen veel geld kost, je moet liefde kopen en als je het hebt gekocht, wordt je met dezelfde liefde onderdrukt. Zo ontstond uit het Jodendom het Christendom en alles is een plagiaat van de religie uit Egypte. Goed en kwaad is een eenheid. Het kwade is de parel van het goede. Dit heet Chinese Yin Yang filosofie. In goed zit kwaad en in kwaad zit goed. Dit zijn twee polen die elkaar aantrekken maar tegelijkertijd afstoten. De ene kan niet bestaan zonder de andere. Ik noem maar een voorbeeld, een wetmatigheid: als ik NU een groepering sticht, heb ik NU ook een ANTI-groepering.

de zin van het leven

 de zin van het leven 2

1 Der Sinn des Lebens

2 Der Sinn des Lebens

 

Natuur

We bezitten hier op aarde veel geleerden, universitair opgeleiden en wetenschappers. Wat heeft de mens bereikt op deze aarde? NIETS, NIETS, NIETS, NIETS DAN ELLENDE.   

Alleen waar mensen zich met de natuur bemoeien voor geld gewin gaat het fout. Het hele ecosysteem is het belangrijkste op deze aarde.

Over 50 jaar geen vis meer

Al over 50 jaar dan hebben wij geen vis meer in onze zeeën, alleen nog maar kwallen. We weten allemaal dat al het leven uit de zee is voortgekomen, zelfs ons bloed lijkt op de zee, met al zijn mineralen, spoor-elementen, en zee micro-organismen. Een groot deel van de mensheid voedt zich met alles wat uit de zee voort komt. En dat is over 50jaar voorbij. Er zijn al grote delen van de oceaan die zo groot zijn als Nederland die vol zit met plastic. En plastic breekt niet af, het breekt zich in kleine stukjes die worden opgegeten door het leven in zee, wat tot sterfte lijdt. Zo heeft de mensheid de oceaan gebruikt als een vuilnisbelt en schoonmaken kost miljarden. En niemand wil het betalen. Dus het gaat maar door, door, en door. En de grote vissen die op sonar leven sterven uit door de moderne schepen en de vervuiling die de sonar absorbeert. Zoals oorlogs duikboten die ook sonar gebruiken en deze vissen desoriënteren. Velen dieren in zee leven van plangton die ook langzaam maar zeker verdwijnt. De zee is niet meer in evenwicht. En er is een Chinese gezegde van de oude Wijzen dat zegt: "Wanneer de zeeën niet meer in evenwicht zijn, zijn de mensen ook niet meer in evenwicht" (omdat we de oorsprong vernietigen). 

Alles op deze aarde is een eenheid in de veelheid der dingen. Dit is een wetmatigheid voor deze aarde waarop wij leven.