Opmerking

87. HEDEN EN TOEKOMST VAN DE MENS!

HEDEN  EN  TOEKOMST  VAN  DE  MENS!

Mensen hebben imaginaire ordes gecreëerd. De sociale orde van de mens is imaginair. Wil je de imaginaire ordes veranderen zou je het bewustzijn van bijvoorbeeld een heel volk tegelijk moeten veranderen, wat niet haalbaar is. Dus, er is geen uitweg uit de imaginaire orde. Imaginair zijn onze staatsvormen, zoals democratie, wetten, geld, banken, bedrijven waarvoor wij werken, religies etc. Maar imaginaire orde kan alleen bestaan als grote delen van de bevolking, met name van de elite en veiligheidsinstanties, er echt in geloven. Als bankiers en investeerders niet in het kapitalisme zouden geloven, zal het moderne economische systeem niet stand houden.

Onze wetenschap word grotendeels beheerst door het streven naar de sleutel te vinden voor  onsterfelijkheid, het eeuwige leven! Zij storten zich massaal op het onderzoek om oplossingen te vinden voor het genetische probleem van ziektes en ouderdom. Het eeuwige leven voor de mensheid, een wetenschappelijk project waar heel veel geld in wordt geïnvesteerd.Er zijn wetenschapers die beweren dat het bereiken van het eeuwige leven van de mens geen 50 jaren meer zal duren! Het consumentisme en het nationalisme doen alles om de bevolking te overtuigen dat miljoenen andere mensen tot dezelfde gemeenschap behoren als zij en dat zij allemaal hetzelfde verleden hebben met dezelfde belangen en een gezamenlijke toekomst. Dat is misschien geen leugen, het is verbeelding. Net als geld, naamloze vennootschapen, mensenrechten etc. bestaan zij alleen in onze collectieve verbeelding, maar hun macht is enorm.

De wereld is in een rap tempo aan veranderen. Elk jaar worden wij geconfronteerd met nieuwe `hoogstandjes` op het gebied van technologie. De introductie van internet was circa 20 jaren geleden en toch kunnen wij ons een wereld zonder internet niet meer voorstellen. Een lievelingswoord in de politiek is `hervorming`, hervormingen op elk gebied, alles moet beter worden, constante verandering. Onze economie baseert op constante groei, met alle gevolgen van dien. Wij worden overspoelt met onnuttige en onnodige informatie, wat bij heel veel mensen tot ziektes lijd, zoals ´burn out` en ook verslaving. In plaats van alles te consumeren moet je weten wat belangrijk is en wat je kunt negeren. Veelen kunnen dat niet en worden ziek en steeds vaker werd een leven beëindigd door suïcide te plegen. Weten jullie dat op deze aarde meer mensen sterven door zelfmoord te plegen dan door oorlogen, terroristen en criminelen! Wij weten tegenwoordig heel veel maar weten niet, wat wij er mee moeten!

70000 jaren geleden waren wij ongeletterde behaarde apen en nu zijn wij geklede apen en beseffen dat wij heel veel weten maar wij weten niet wat wij er mee moeten doen. Daarom gaan wij helemaal naar de vernieling, de voortekens zijn nu al zichtbaar. Wij mensen hebben veel meer vaardigheden in ons dan dat wij weten of gebruiken. Vaardigheden die je ook goddelijk zou kunnen noemen. Daarmee bedoel ik niet het goddelijke zoals het in de bijbel staat maar de bijzondere vaardigheden die in homo sapiens aangelegd zijn. Vele wetenschappelijke projecten hebben het doel om van homo sapiens een goddelijke mens te maken en zij hebben al grote stappen vooruit gezet in deze richting. Wij zijn heel hart bezig onze eigen ondergang te creëren.

Wij accepteren geen stilstand meer, zijn nooit tevreden met wat wij bereikt hebben, willen steeds meer en verder en verder. Dat is het resultaat van de menselijke hebzucht, die alle onze maatschappijen beïnvloed en waar op onze economie gebouwd is, ook noemen wij het niet hebzucht maar groei ! Bovendien hebben wij ons door de multinationals en onze politici in een “globale groei” laten lokken, waar wij nu met zijn allen in gevangen zitten. Moraal en ethiek zijn voor de “moderne” mens ouderwetse begrippen geworden. Kijk maar wat elke dag op “social media” gebeurt, hoe mensen elkaar afmaken door “nep fotos, nep berichten”, perversiteiten, doodsbedreigingen, en dat alles natuurlijk anoniem! Ook in de wetenschap is ethiek tegenwoordig ver te zoeken. Het word in vele laboratoria in de hele wereld gedaan wat mogelijk is, om in de toekomst de natuurlijke selectie gedeeltelijk of geheel te vervangen. Zij zijn al bezig met de bouw van “cyborgs”, die zowel organische als niet organische lichaamsdelen heben, en dat is pas het begin met als doel de constructie van anorganisch leven. Gen-manipulatie daar schrikt tegenwoordig niemand meer van, want wij willen zo graag gezond zijn en eeuwig leven. Hadden wij nog in de zestiger jaren gehoopt dat de mens door meer kennis ook wijze beslissingen zou nemen met betrekking op natuur en respect voor alles wat leeft, worden wij tegenwoordig geconfronteerd met rampzalige vernielingen in de natuur en ongelooflijk dierenleed. Wij weten heel zeker dat dieren, zoals varkens, koeien, kippen etc., subjectieve behoeften, gevoelens en emoties hebben. Toch worden deze dieren in vele landen, ook in Nederland, door de manier waarop zij gehouden worden in feite gemarteld omdat alles, zo ook het vlees, goedkoop moet zijn. Dieren zitten in veel te kleine stallen, kunnen zich amper bewegen, staan in hun eigen uitwerpselen, komen nooit naar buiten. In Nederland worden elk jaar “hoog zwangere” koeien geslacht, en als een koe dan een kalfje mag baren word het om economische redenen na de geboorte van de moeder verwijdert. Dat alles weten wij en toch is de Nederlandse consument alleen gericht op de prijs, het moet goedkoop! En dan heb ik het noch niet over de catastrofale toestanden in de slachthuizen!

Nieuw-Zeeland is het eerste land van de wereld dat alle dieren juridisch erkende als “bewuste wezens”, vastgelegd in de “Animal Welfare Amendment Act” in Mei 2015. Melk en vlees verkregen door veel pijn en verdriet bij deze dieren kunnen volgens mij niet gezond zijn voor het zoogdier mens. Is daarin misschien ook een oorzaak te zoeken voor de abnormaal hoge kankergevallen in Nederland? Daarbij staat niemand stil! De mens blijft zoeken en jagen op meer winst, meer macht, meer geld, groter huis, grotere auto, nog meer technologie – leven in een virtuele wereld, en dat alles bereiken met nog minder werktijden en nog meer vrije tijd. Wat doet hij in zijn vrije tijd, hij zit gekluisterd aan de computer,  de smartphone, tablet etc.

Nederland is met afstand in Europa het land wat de meeste tijd online bezig is, ook online shopping.Een volk van computer verslaafden, die op dat gebied ook alles heel snel accepteren en meedoen en hun hele leven bloot legen op social media, met alle gevolgen van dien. Daardoor ook makkelijk te manipuleren! De rijke landen op aarde gedragen zich egoïstisch en agressief, gevoed door hebzucht, wat ook in de wetenschap een globale wedloop veroorzaakt heeft, waar ethiek en moraal geen plaats meer hebben. Niemand wil toegeven dat daardoor de ontwikkelingen op het gebied van biogenetic en technologie voor onze hersenen veel te snel gaan. En omdat wij gevangen zitten in een globale tempo gebaseerd op economische groei kan niemand de toekomst meer overzien, omdat niemand meer het gehele system kent, alleen nog maar delen zijn bekend. Wil men bijvoorbeeld met een deel stoppen, stort het gehele system in mekaar. Daarom moeten wij verder, kunnen niet stoppen, gestaag op weg naar de ondergang van de mens en naar de geboorte van een nieuwe anorganische intelligentie, die ons eerst zou helpen en dan beheersen.

Zoals Goethe al zegde in zijn “Faust”: “Wer die Götter rief…”, en wij hebben ze geroepen!

Blijft alleen nog de vraag, wie de wedloop zou winnen, het westen of het oosten? Ik zet mijn geld op het oosten, want China is het westen op alle gebieden aan inhalen! Ik ben een rasechte Aziaat, zeer vermogend, en toch leef ik eenvoudig en woon ik in een rijtjeshuis tussen de gewone mensen.

Als negentig jarige Ur-Taoist schrijf ik dit stuk anno November 2018, niet als “Goeroe” of “wereldverbeteraar”, maar als een waarschuwing voor de mensheid, voor Koningshuizen, regeringen, wetenschapers, multinationals, bankiers, artsen en voor alle mensen.

Op zijn Chinees zegt man: ¨Mooie woorden zijn niet waar, ware woorden zijn niet mooi!¨

Prins Ganjuuryn Jirgelen Dschero Khan

Prins van Khentii, Mongolië

Prof. Dr. Phil. CTC

Prof. Dr. med. CTM

Chen Tao Tze, Tao-Se

 

GEGENWART UND ZUKUNFT DER MENSCHEN

Menschen haben imaginäre Ordnungen kreiert. Das soziale System der Menschen ist imaginär. Will man imaginäre Systeme verändern, müsste man beispielsweise das Bewusstsein eines ganzen Volkes gleichzeitig verändern, was unmöglich ist. Also gibt es keinen Ausweg aus der imaginären Ordnung! Imaginär sind unsere Staatsformen, z.B. Demokratie, Gesetze, Geld, Banken, Gesellschaften für die wir arbeiten, Religionen, etc.Imaginäre Ordnung kann aber nur bestehen, wenn große Gruppen der Bevölkerung, vor allem der Elite und juristische Instanzen, wirklich daran glauben. Würden Banker und Investoren nicht an den Kapitalismus glauben, würde unser modernes ökonomisches System nicht bestehen können. Unsere moderne Wissenschaft wird zu einem großen Teil von dem Streben beherrscht, den Schlüssel zur Unsterblichkeit zu finden, das ewige Leben! Wissenschaftler verbringen unglaublich viel Zeit damit, Lösungen zu finden für genetische Probleme von Krankheiten und Alterungsprozessen des Menschen. Das ewige Leben für die Menschheit, ein wissenschaftliches Projekt in dem weltweit sehr viel Geld investiert wird. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass es nicht einmal mehr 50 Jahre dauern wird, bis das Ziel, nämlich das ewige Leben des Menschen, erreicht wird! Im Konsumentismus und im Nationalismus wird alles dafür getan, Völker davon zu überzeugen, dass Millionen andere Menschen zur gleichen Gemeinschaft gehören wie sie und, dass sie alle gleiche Bedürfnisse gerichtet auf eine gemeinsame Zukunft haben. Das ist vielleicht nicht gelogen, es ist Einbildung! Genauso wie Geld, Aktiengesellschaften, Menschenrechte etc. nur in unserer kollektiven Einbildung bestehen, deren Macht aber nicht zu unterschätzen ist.

Unsere Welt verändert in einem rasanten Tempo. Jedes Jahr werden wir mit neuen, noch anspruchsvolleren technischen Erfindungen konfrontiert. Die Einführung von Internet ist gerade mal 20 Jahre her und doch können wir uns eine Welt ohne Internet nicht mehr vorstellen. Ein Lieblingswort unserer Politiker ist „Flexibilität“ und das in allen Gebieten. Konstante Veränderung und der Mensch muss sich anpassen. Unsere Ökonomie basiert auf konstantem Wachstum, auch wenn dies negative Folgen hat. Wir werden jeden Tag überspült mit unnützen und unnötigen Informationen, was bei vielen Menschen zu Krankheiten führt, wie z.B. „Burnout“ und auch zu einer Abhängigkeit führt, weil man Angst hat etwas zu verpassen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, wie man in dieser Informationsschwemme das Wichtige erkennt und alles andere negieren kann. Viele Menschen können das nicht, sind total überfordert, werden krank, und immer häufiger führt dies sogar zum Selbstmord. Wussten Sie, dass auf dieser Erde mehr Menschen durch Selbstmord sterben als durch Kriege, terroristische oder andere kriminelle Handlungen?! Wir wissen heutzutage schon sehr viel, wissen aber offensichtlich nicht so recht, was wir damit machen sollen! Vor 70000 Jahren waren wir ungeschulte behaarte Affen, jetzt sind wir Affen im Maßanzug, wissen sehr viel, aber wissen eigentlich nicht, was wir mit all unserem Wissen machen sollen.

Wir sind auf dem besten Wege uns selbst zu vernichten, die Vorzeichen sind schon sichtbar! Wir Menschen haben viel mehr nützliche Eigenschaften in uns, von denen wir nichts wissen oder sie nicht nutzen können. Eigenschaften, die man auch göttlich nennen könnte. Damit meine ich nicht das „Göttliche“ so wie es in der Bibel steht, sondern die besonderen Eigenschaften, die in Homo Sapiens angelegt sind. Viele wissenschaftliche Projekte haben das Ziel, von Homo Sapiens einen „göttlichen“ Menschen zu machen und grosse Schritte sind schon in diese Richtung gesetzt. Wir sind eifrig dabei, unseren eigenen Untergang zu kreieren. Wir akzeptieren keinen Stillstand mehr, sind nie ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, wollen immer mehr und weiter und weiter. Das ist das Ergebnis menschlicher Habsucht, die alle unsere Gesellschaften beeinflusst und worauf unsere Ökonomie gebaut ist, auch nennen wir es nicht Habsucht sondern Wachstum! Wir haben uns von den Multinationals und von unseren Politikern in ein „globales Wachstum“ locken lassen, worin wir nun allesamt gefangen sind.

Moral und Ethik sind für den modernen Menschen altmodische Begriffe geworden. Man braucht sich ja nur einmal anzusehen, was jeden Tag im „social media“ passiert, wie Menschen einander diffamieren, beleidigen und erniedrigen mit „manipulierten Fotos, gefälschten Berichten, Perversitäten, selbst Morddrohungen“ und das alles natürlich anonym. Auch in der Wissenschaft ist Ethik heutzutage oft kein Thema mehr. In den Labors dieser Welt wird gemacht was möglich ist, um in der Zukunft die natürliche Selektion teilweise oder ganz zu ersetzen. Es werden schon sogenannte „Cyborgs“ konstruiert, die sowohl organische als auch nicht organische Körperteile haben, und das ist erst der Anfang mit dem Ziel der Konstruktion von anorganischem Leben. Gen-Manipulation erschreckt doch schon niemanden mehr, denn wir wollen alle zu gerne gesund sein und ewig leben. Hatten wir in den sechziger Jahren noch gehofft, dass die Menschen durch den Erwerb von mehr und mehr Kenntnissen und daraus resultierenden Erkenntnissen auch weise Schlüsse ziehen würden mit Bezug auf unsere Natur und Respekt vor allen Lebewesen, so wurden wir eines anderen belehrt. Wir werden heute konfrontiert mit elenden Vernichtungen in der Natur und unglaublichem Leiden unserer Tiere. Wir wissen ganz sicher, dass Tiere, wie z.B. Schweine, Kühe, Hühner etc., subjektive Bedürfnisse, Gefühle und Emotionen haben. Doch werden diese Tiere, in den Niederlanden, in Deutschland und vielen anderen Ländern durch die Umstände der Haltung gequält, weil alles, also auch das Fleisch, billig sein muss. Tiere sind gefangen in viel zu kleinen Ställen, können sich nur minimal bewegen, stehen in ihrem eigenen Kot und können nie nach draußen. In den Niederlanden werden jedes Jahr „hoch schwangere“ Kühe geschlachtet, und wenn eine Kuh ein Kälbchen zur Welt bringen darf, wird es aus ökonomischen Gründen kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt. Das wissen wir alles und doch ist vor allem der niederländische Konsument fokussiert auf den Preis, alles muss „goedkoop“ sein! Ganz zu schweigen von den katastrophalen Zuständen in unseren Schlachthöfen! Neuseeland ist das erste Land in der Welt, das alle Tiere juristisch als „bewusste Wesen“ anerkannte und dies festlegte im „Animal Welfare Amendment Act“ im Mei 2015! Bravo!!

Milch und Fleisch produziert mit dem Leid und unsäglicher Traurigkeit bei unseren Tieren können meiner Meinung nach nicht gesund sein für das „Säugetier Mensch“! Ist darin vielleicht auch eine Ursache zu suchen für die aussergewöhnlich hohe Anzahl von Krebserkrankungen in den Niederlanden? Darüber macht sich keiner anscheinend Gedanken. Die Menschen suchen und jagen andauernd nach mehr Gewinn, mehr Macht, mehr Geld, ein größeres Haus, größeres Auto, noch mehr Technologie, auf zum Leben in einer virtuellen Welt. Das alles soll möglichst erreicht werden mit noch weniger Arbeit und noch mehr Freizeit. Was macht der Mensch in seiner Freizeit, er sitzt wie hypnotisiert am Computer, Smartphone, Tablet, etc.! Die Niederlande sind in Europa mit Abstand das Land, das die meiste Zeit „online“ beschäftigt ist, auch „online shoppen“! Ein Volk von Computersklaven, die auf diesem Gebiet auch alles sehr schnell akzeptieren und ihr Leben bloß stellen in „social media“, auch wenn negative Folgen das Ergebnis sind. Sie sind leichtgläubig und daher auch einfach zu manipulieren. Die reichen Länder dieser Erde agieren egoistisch und aggressiv, um ihre Habsucht zu stillen, was auch in der Wissenschaft einen globalen Wettlauf verursacht, worin Ethik und Moral keinen Platz mehr haben. Niemand will zugeben, dass dadurch die Entwicklungen auf dem Gebiet der Bio-Genetik und Technologie für unsere Gehirne viel zu schnell gehen. Da wir alle gefangen sind in einem globalen Tempo, basierend auf ökonomischem Wachstum, kann niemand mehr die Zukunft übersehen, da niemand mehr das ganze System kennt, es sind nur noch Teile des Systems bekannt. Würde man beispielsweise einen Teil wegnehmen oder stoppen wollen, würde das ganze System einstürzen. Darum müssen wir immer weitermachen, beständig auf dem Weg zum Untergang der Menschen und zur Geburt einer neuen anorganischen Intelligenz, die uns erst nur unterstützen und dann beherrschen wird.

Wie Goethe schon sagte in seinem „Faust“: „Wer die Geister rief…!“. Wir haben sie gerufen! Bleibt nur noch die Frage, wer den Wettlauf wohl gewinnen wird, der Westen oder der Osten?

Ich setze mein Geld auf den Osten, denn China ist dabei den Westen auf allen Gebieten einzuholen.

Ich bin ein reinrassiger Asiate, sehr vermögend und doch lebe ich ein einfaches Leben und wohne in einem Reihenhaus zwischen einfachen Menschen.

Als 90jähriger Ur-Taoist schreibe ich dieses Stück anno November 2018 nicht als „Guru“ oder als „Weltverbesserer“, sondern sehe ich es mehr als eine Warnung für die Menschheit, für Königshäuser, Regierungen, Wissenschaftler, Multinationals, Banken, Ärzte und für alle Menschen.

Auf Chinesisch sagt man: „Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön!“

Prinz Ganjuuryn Jirgelen Dschero Khan

Prinz von Khentii, Mongolei

Prof. Dr. Phil. CTC

Prof. Dr. med. CTM

Chen Tao Tze, Tao-Se

 

PRESENT AND FUTURE OF THE PEOPLE

People have created imaginary orders. The social system of human beings is imaginery. If one wants to change the imaginary systems, one would have to change for example the consciousness of the whole population at the same time, what is impossible. So, there is no way out of the imaginary order! Imaginary are the structures of government, e.g. democracy, laws, money, banks, societies we work for, religions, etc. However, imaginary order can only exist if big groups of the population, in particular of the elite and juridical authorities, really believe in it. If bankers and investors would not believe in capitalism, our modern economic system could not exist. Our modern science is controlled to a large part by the striving to find the key to immortality, the everlasting life! Scientists spend an incredibly lot of time to find solutions for genetic problems of illnesses and ageing processes of people. The everlasting life for mankind, a scientific project in which worldwide a lot of money is invested. There are scientists who state that it will not even take another 50 years to reach this aim, namely the everlasting life of people.
In consumanism and in nationalism everything is done to persuade people that millions of other people belong to the same community like they are and that they all have the same needs directed on a common future. Maybe that is not a lie, it is imagination! Just as money, corporations, human rights etc. only exist in our collective imagination whose power however is not to be underestimated!
Our world changes in a rapid tempo. Every year we are confronted with new and even more sophisticated technical inventions. It is only 20 years that Internet was introduced, but a world without Internet we cannot imagine anymore. A favourite word of our politicians is “flexibility” and that in all areas. Steady changes and people have to adapt to them!

Our economy is based on steady growth, even if negative results are expected. Every day we are drowned in floods of pointless and unnecessary information what often leads to illnesses, as “burn out”, and also results in a kind of addiction caused by a fear to miss something of importance. People need to know how to filter this flood of information and to find and recognise useful information and neglect all other. Many people are not able to do this, they are totally overwhelmed, they become ill and often even suicidal. Do you know that on earth more people die by suicide than by wars, terrorist or other criminal acts?! Nowadays we know already a lot, however, do obviously not know what to make of it!

70000 years ago we were uneducated hairy monkeys, now we are monkeys in tailor-made suits, know a lot, but do not really know, what we should do with all our knowledge. We are on the best way to destroy ourselves, the portents are quite visible! We people have much more useful qualities in ourselves about which we know nothing or do not know how to use them. Qualities which one could call “divine”. Not meaning “divine” as used in the Bible but the special qualities homo sapiens is provided with! Many scientific projects have the aim to create a “divine” person from homo sapiens, and big steps are already put in this direction. We are keen to create our own destruction! Standstill is not accepted anymore, we are never quite satisfied with what we have achieved, we want more and more and further and further. This is the result of human avarice, our societies are influenced by and on which our economy is built. Of course, we do not call it “avarice” but “growth”! The Multinationals and our politicians we have allowed to lure us in a “global growth” in which we are all caught now. Ethics and morality did become old-fashioned meanings for the modern society. One should only observe the daily inputs in “social media”, how people insult, slander, defame and humiliate each other with the use of manipulated photographs, fake news, perversities, even death threats, and all of course anonymously. Even among scientists ethics is nowadays not observed any more.In the laboratories a worldwide race has started in which scientists do what is possible in future to replace natural selection partially or even totally. They are already far involved in the construction of so-called “cyborgs”,  consisting of as well organic and inorganic body parts and this is just the beginning with the aim of the construction of inorganic life. Nobody seems to be shocked anymore by the mention of “genetic manipulation”, since we all would like to be healthy and live forever! During the sixties we hoped that people would make wise use of all the collected knowledge they had access to with respect for our nature environments and respect for all life on earth, but the opposite is true! Today we are confronted with miserable exterminations in nature and unbelievable suffering of our animals.We know for certain that animals, such as pigs, cows, chickens etc., have subjective needs, have feelings and emotions. Nevertheless, animals are tortured in the Netherlands, but also in Germany and in many other countries by keeping them in extremely small stables where they cannot move properly, standing in their own droppings and will never be allowed to leave the stables. All done because the production of meat has to be very cheap!Even highly pregnant cows are be slaughtered every year in the Netherlands and if a cow may give birth to a calf, the calf will be separated from its mother shortly after birth, for economical reasons, of course! We know all that and yet the Dutch consumer in particular is and will always be focused on the price, they want it “goedkoop” (very cheap)! Not to mention the catastrophic conditions in our slaughterhouses!
New Zealand is the first country in the world to legally recognise all animals as “Conscious Beings” and this was laid down in the “Animal Welfare Amendments Act” in May 2015! Bravo!

Milk and meat produced with the grief and unspeakable sadness of our animals can in my opinion not be healthy food for the “mammal human”. Maybe the extremely high number of cancer illnesses in the Netherlands can be connected to this unhealthy nutrition?! People should start thinking about that. People are constantly hunting after more profit, more power, more money, a bigger house, a bigger car, more technology and on to a life in a virtual world. All that should be reached possibly with even less work and still more spare time. How do people use their spare time, they sit as hypnotised in front of their computers, smartphones, tablets, etc.! Dutch people are in Europe by far most time online occupied as well as online shopping. A nation of “computer slaves”, neglecting warnings and accepting everything very quickly in this area, using social media to reveal their entire lives, even if negative consequences are the result. They are gullibly and therefore easy to manipulate. The rich countries of this earth act selfishly and aggressively to satisfy their avarice, causing a global race among scientists where ethics and morality have no longer a place. Nobody wants to admit that this will make the developments in the field of bio-genetics and technology far too fast for our brains. Since we are all trapped in a global pace, based on economic growth, no one can overlook the future because nobody knows the whole system anymore, only parts of the system are known. If one would take away, for example, a part or want to stop, the whole system would collapse. That is why we must always go on, continuously on the path to the downfall of human beings and to the birth of a new inorganic intelligence which will first support us and then dominate us!

Like Goethe said in his “Faust”:  “Wer die Geister rief….!” And we have called them already!

The only question left is, who will win the race, the West or the East?

I will put my money on the East, because, China is catching up with the West in all areas.  

I am a pureblooded Asian, very wealthy and yet I live a simple life and live in a terraced house between ordinary people.

As a 90-year-old Ur-Taoist I do not write this piece in November 2018 as a “guru” or as one who seems to know how to make the world a better one, but I see it more as a warning to mankind, to royalties, governments, scientists, Multinationals, banks, doctors and to all people.

In Chinese we say: “Nice words are not true, true words are not nice!”

Prince Ganuuryn Jirgelen Dschero Khan

Prince of Khentii, Mongolia

Prof. Dr. Phil. CTC

Prof. Dr. med. CTM

Chen Tao Tze, Tao Se