Attentie

84. Koninklijke familie

Mijn vaderland een ode aan onze Koningin

We leven in een harde onnatuurlijke wereld, met verruwde mensen om ons heen. Het is moeilijk om in deze maatschappij iemand je vertrouwen te geven. De hele maatschappij is een puinhoop geworden. Zelf woon ik in een klein lief dorpje dat Horst aan de Maas heet. Ook hier is het een grote bende geworden, afgelopen jaar zijn de huisinbraken met 50% gestegen (bron: Hallo, lokaal weekblad). Zonder deze verruwing zou ik dit stuk niet op mijn website plaatsen. Deze ode is aan HM de Koningin der Nederlanden, voor haar 74ste verjaardag en voor haar 32ste jaar dat ze als Koningin haar loopbaan nog altijd in perfectie volbrengt. Dat wij allen in dit prachtige land mogen wonen, vooral in veiligheid, zonder onderdrukking en geweld. Waar een ieder die wil werken het goed heeft. In deze kritische tijd hebben wij allemaal nog te eten, en kunnen we nog doen en laten wat we willen. Denk daar maar eens goed aan, wees dankbaar en vooral tevreden. Misschien is deze kritische tijd juist goed voor ons allen om tot bezinning te komen; we zijn immers allemaal grote egoïsten geworden. Steeds maar meer willen hebben en hebben. Dit maakt de hele maatschappij ziek en knal hard.

Ik, Dschero Khan, woon al meer dan 60 jaar in Nederland. Dat betekent dat ik als inwoner van Nederland trouw moet zijn aan de Nederlandse wetten, maar wat nog belangrijker is; trouw zijn aan hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Terwijl ik van origine een rasechte Koko Mongool ben, van de Koninklijke Bordschigin familie van Djengis Khan. Wanneer in Nederland of in het buitenland, iemand leden van ons koninklijk huis kwaad wil doen of elimineren, zal ik, Dschero Khan, proberen met al mijn krachten, kennis en middelen dit tegen te houden, al wordt het mijn dood. Dit zweer ik met gezond verstand, en mijn leven aan de blauwe hemel “Toekoe Tinggrie”. En ik zal zelfs trots zijn om zo te mogen sterven. Dit is niet gek of daaps zijn, maar loyaliteit aan onze Koningin of de Koninklijke familie tot aan mijn dood. Dat ben ik verplicht door dat ik meer als 60 jaar fantastisch in dit prachtige land heb mogen leven in vrede en harmonie. Ik hoop dat vele Nederlanders ook zo mogen denken, en bereid zijn om voor vaderland als patriot te mogen dienen. Veel Nederlanders hebben niet door dat onze Koningin op haar 74ste levensjaar nog steeds elke dag hard werkt. Misschien is ze de oudste hard werkende vrouw van Nederland, en ze geeft het nog niet op. Waarschijnlijk zal ze het nog volhouden tot haar 75ste verjaardag.

Lang leve de Koningin, ons symbool, ons voorbeeld, onze vrijheid.


Horst, 31 januari 2012
Verjaardag van onze H.M. Koningin Beatrix


Ganjuuryn Dschero Khan
Van de Bordschigin Mongolia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horst, 28-1-2013

                                                     

Lieve Majesteit,

U heeft het geweldig gedaan!

U heeft mijn leven hier in Nederland veranderd, mijn dank hiervoor.

Het was anders dan de Koloniale tijd in Indië.

Dschero Khan

Chen Tao Tze

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horst, 30 april 2013

Mijn Koning Willem-Alexander en mijn Koningin Máxima. Beide van harte gefeliciteerd met jullie koningschap. Ik weet dat jullie het goed zullen doen. En dat het hele Nederlandse volk met jullie mee zal leven. Moge jullie toekomst en die van jullie gezin in harmonie verlopen en moge de blauwe hemel jullie beschermen.

Prins Dschero Khan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amsterdam, 12-8-2013 

Prins Johan Friso  †

Dschero Khan heeft grote bewondering voor de Koninklijke familie, hoe ze omgaan met de dood van Prins Johan Friso. Met oprechte deelneming, en moge de blauwe hemel (Toekoe Tiengrie) hem ontvangen.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEDERLAND, GROOT EXPORT LAND, OP ZIJN RETOUR. 

Ons land is erg afhankelijk van export-goederen naar het buitenland en wij kunnen het nu met vele technieken en wetenschap niet meer bijhouden, omdat wij er te weinig hoog opgeleide mensen voor hebben in ons land. Wanneer Dschero Khan in Duitsland op verschillende Universiteiten is, dan wordt er al gefluisterd van de 'domme Hollanders'. Dan schaamt Dschero Khan zich dood omdat ze gelijk hebben. Nederland is qua wetenschap een bananen republiek geworden. Niet alleen dat, maar ze kijken ook naar onze waardeloze regering die veel typische Hollandse "bla, bla, bla" mensen bevat zonder hersens. Dit stoort Dschero Khan behoorlijk en hij is er van overtuigd dat onze lieve Vorstin dit ook behoorlijk stoort, want zij is een super gevoelige, intelligente vrouw. Wij moeten ons hier in Holland niet bezig houden met zaken, waarvan de kool het sop niet waard is. Meer concentreren op  daadkracht en niet dat typische boeren Hollandse geouwe hoer. Niet praten maar poetsen.  

Dschero Khan weet dat Nederland al vanaf 1850 zijn eigen volk aan het uitpersen is, onder de noemer bezuinigingen. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Wanneer wij zo doorgaan worden wij een soort derde wereldland, veel armen met een paar rijken en heel veel zieken. Want nu anno 2013 hebben we al een hoop mensen die niets te eten hebben en naar de voedselbank moeten om hun honger te stillen. Ook in de rijke gemeente Horst aan de Maas komt per 8 maart 2013 een voedselbank. Het aantal voedselbanken in Nederland zal de aankomende jaren nog flink groeien. Zo'n rijk land als Nederland moet zich diep schamen dat dit gebeurt. Het geld wordt hier gewoon verkwanseld, terwijl men een steeds groter deel van zijn eigen volk laat creperen. Door de onbekwaamheid van onze regering komen we steeds dieper en dieper in de knoop. Deze knoop moeten wij ontrafelen tot een eenvoudige draad. We moeten terug naar overzichtelijkheid zodat het weer bestuurbaar wordt. Zoals elk jaar de tuinman zijn tuin snoeit om in de lente zijn volle pracht weer te zien bloeien.

Nederland heeft maar 16.797.311 inwoners (op 4 februari 2013) en is nog steeds een hartstikke rijk land met héééél veel potentieel en reserves. Het is nu nog niet te laat, maar wij moeten handelen, "mit vernunft" en kloekheid.

WARE WOORDEN

Ik heb het boek gelezen “Nederland is gek geworden” van Prof. Dr. Bob Smalhout

(ISBN 9789089752765 – www.JUSTPUBLISHERS.NL) – een aanrader!

Dit zijn ware woorden! Wanneer iemand paranoide of schizofreen is kan je hem of haar met medicijnen beter maken; als iemand gek is, dan kan het niet meer! Nederland is gek geworden en zou dus gek blijven! Maar dat wist ik al van mijn 8ste jaar toen ik via China op Java aankwam onder het Nederlands koloniaal bestuur. Ik heb altijd onder gekken geleefd. Als psycholoog en psychiater zeg ik, alleen de staat van gekte was toen anders, niet als nu, dat bijna een ieder gek is geworden – de hele maatschappij is totaal veranderd en zij, die het goed observeren, zien het heel duidelijk!  

Democratie

Wist u dat Nederland een van de grootste ambtenaren staat is van de wereld. Wij hebben hier in Nederland zoveel wetten dat de gewone ambtenaar er niet meer uitkomt, en zijn werk niet meer naar behoren kan uitvoeren. Zo komt het dat de burger is uitgeleverd aan willekeur. Hoe meer wetten, hoe meer het volk verarmd. Het is niet goed, onze democratie wordt steeds meer afgebouwd en het volk maakt te weinig gebruik van hun rechten, men is vergeten wat "democratie" is, en wat dat betekend. Namelijk, dat de macht van het volk uit gaat. Maar ja, het volk (van nu) is dom, slap en lui. U kent het spreekwoord dat zegt: "alles wat het volk onderneemt, slaagt hoogstens vlak voor het succes". Omdat de massa JA-KNIKKERS zijn. Zo is het nu eenmaal en zo zal het altijd blijven. 

 

parade soestdijk

 

 

We zijn met het NDVN vaak uitgenodigt om bij H.M. de Koningin en Prins Bernard te defileren bij speciale gelegenheden voor het Koninklijk huis in Soestdijk. We werden altijd overweldigend getracteerd op koffie met koek. 

 

op weg naar koningin

De Korea oudstrijders van het NDVN.

Staand in het midden met velen onderscheidingen Generaal Tack met zijn vrouw. De tweede man naast zijn vrouw is Kolonel Schreuders. Dit waren twee geweldige echte officieren die de Koninklijke landmacht hier in Nederland nooit meer zal krijgen, dit waren grote praktijk mensen en ze waren echte vaders voor hun soldaten. Ze waren tactvol, integer, humaan en stonden altijd achter ons. En op één na rechts staat Dschero Khan en deze heeft volle respect voor al deze Koreaanse oorlogs veteranen, in zijn ogen zijn dit allemaal grote helden.